Adam Skrzypczyk      +48 514 516 754    adamskrzypczyk1@wp.pl

psychoterapia łódź Adam Skrzypczyk – psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4 letnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoje doświadczenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, diagnozy, konsultacji i wsparcia psychologicznego zdobywałem pracując na oddziałach psychiatrycznych i w poradni zdrowia psychicznego. Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi na oddziale dziennym psychiatrycznym w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na co dzień zajmuję się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną od prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej po konsultacje, stawianie diagnoz, udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenia zajęć z zakresu psychoedukacji czy zajęć usprawniających funkcje poznawcze. Ponadto swoją wiedzę pedagogiczną wykorzystywałem pracując w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym. Swoje kompetencje zawodowe rozwijam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach skoncentrowanych na poszerzaniu wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.


W ramach gabinetu zajmuję się:

  • prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dla dorosłych,
  • prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dla młodzieży,
  • konsultacjami psychologicznymi dla dorosłych,
  • prowadzeniem szkoleń i warsztatów.