Adam Skrzypczyk      +48 514 516 754    adamskrzypczyk1@wp.pl

psychoterapia Łódź

Oferta:
Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna – to metoda pracy z pacjentem która swoje założenia opiera na dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych teoriach psychoanalitycznych. Głównym założeń paradygmatu psychoanalitycznego jest uznanie istnienia i reflektowania nieświadomości jako głównego czynnika wywierającego wpływ na życie psychiczne. W swoim założeniu zakłada, że życiem człowieka sterują nieuświadomione wzorce relacji interpersonalnych, nieświadome mechanizmy działania, pragnienia, potrzeby, wewnętrzne konflikty czy nieuświadomione sposoby przeżywania rzeczywistości zewnętrznej, które są odtwarzane lub odgrywane w relacji terapeutycznej.

Psychoterapia psychodynamiczna – opiera swoją pracę na budowaniu silnej relacji między terapeutą i pacjentem. Relacja oparta na pełnym zaufaniu i bezpieczeństwie ma pozwolić pacjentowi na dzieleniu się z terapeutą wszystkim co doświadcza, myśli, czuje. Pacjent zachęcany jest do dzielenia się wszystkim co w danej chwili przychodzi mu do głowy. W obrębie relacji terapeutycznej możliwe jest zrozumienie nieświadomych konfliktów, motywów, myśli czy zachowań. W procesie terapii pacjent otrzymuje nowy wgląd w swoje wewnętrzne życie psychiczne oraz przepracowywane są trwałe schematy tworzenia i doświadczania relacji interpersonalnych, sposoby doświadczania siebie, innych oraz lepsze rozumienie swoich oczekiwań, potrzeb, pragnień i motywacji.

Oferuję psychoterapię osobą, które:

  • cierpią na zdiagnozowaną chorobę psychiczną: depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne,
  • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, nie są w stanie nawiązać satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi zarówno w relacjach intymnych, zawodowych czy koleżeńskich,
  • doświadczają niezrozumiałych i bardzo silnych stanów emocjonalnych i nastrojów (silne napady złości, niekontrolowane wybuchy, lęk, bezradność..)
  • doświadczają permanentną pustkę wewnętrzną z trudnościami w określeniu kim są,
  • doświadczają trudności w związku z aktualnymi kryzysami życiowymi (np. utrata pracy, zerwanie związku partnerskiego, choroba własna, śmierć osoby bliskiej..)
  • nie mogą doświadczyć satysfakcji z wykonywanej pracy, posiadanej relacji partnerskiej, osiągniętych sukcesów..
  • doświadczają niezrozumiałych trudności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym,
  • doświadczają trudności z aktualnie przechodzonymi kryzysami rozwojowymi (np. okres dorastania, wchodzenie w dorosłość, zakładanie rodziny, budowanie związku, kryzys wieku średniego czy trudności w związku z przemijaniem).
  • doświadczają permanentnego zmęczenia, wyczerpania z jednoczesnym nie radzeniem sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości ( przemocą fizyczną, psychiczną, nadużyciami..)